top of page

Stichting Hockey Voor Iedereen, ook bekend als Hockey Voor Iedereen, is opgericht op 15 maart 2021 en ingeschreven onder nummer 82201625 in het Handelsregister in de Kamer van Koophandel.

Doelstelling

Het bestuur van de stichting vindt het belangrijk dat elk kind, ongeacht de financiële positie van zijn of haar ouders, lid kan worden van een hockeyvereniging. Hockey voor Iedereen heeft derhalve als doel de bevordering van de hockeysport voor kinderen van financieel niet-draagkrachtige ouders ter bevordering van de inclusiviteit.

Postadres

Weesperzijde 99C

1091EL Amsterdam

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

RSIN 862374352
KVK 82201625

E-mail

hockeyvooriedereen@gmail.com

Bestuur

Mevrouw Miled Marli de Man (voorzitter)

Mevrouw Femke Elizabeth Tjebbes (vicevoorzitter)

Mevrouw Lotte Hanna Kuiper (secretaris)

Mevrouw Eugenia Obeng Asare (penningmeester)

Belongsbeleid bestuur

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

bottom of page